La Sen Spa Menu

La Sen Aromatic Oil Massage

Liệu trình tinh dầu
(Soft to Medium)

60' / 430.000 vnd - 90' / 650.000 vnd - 120' / 850.000 vnd


Mugwort Compressors

Rượu gừng và túi ngải cứu
Soft - Medium

70' / 550.000 vnd - 90' / 790.000 vnd - 120' / 1.050.000 vnd


La Sen Hot stones massage

Liệu trình đá Lá Sen
Soft - Medium

70' / 550.000 vnd - 90' / 790.000 vnd - 120' / 1.050.000 vnd


Deep Acupressure Oil with Hotstone therapy

Liệu trình chuyên cơ sâu kếp hợp đá nóng
Medium High – Strong

90' / 1.300.000 vnd - 120' / 1.600.000 vnd


Deep Acupressure Oil Massage

Liệu trình chuyên cơ sâu
Medium High – Strong

60' / 840.000 vnd - 90' / 1.100.000 vnd - 120' / 1.450.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT

Relaxing Thai with Herbal Compressors

Liệu trình Thái truyền thống kết hợp túi thảo dược
Low medium – Medium

90' / 890.000 vnd - 120' / 1.150.000 vnd


Relaxing Thai traditional massage

Liệu trình Thái truyền thống
Low medium – Medium

60' / 550.000 vnd - 90' / 790.000 vnd - 120' / 1.050.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT

Head - Neck - Shoulder - Back Oil massage

Liệu trình đầu cổ vai lưng
Medium – Strong

30' / 299.000 vnd - 60' / 499.000 vnd - 90' / 740.000 vnd


Head-neck-shoulder-back special therapy

Liệu trình đầu cổ vai lưng đặc biệt
Medium - Strong

70' / 640.000 vnd - 90' / 880.000 vnd


Dry therapy for Head – Neck – Shoulder - Back

Liệu trình ấn huyệt khô vùng đầu cổ vai lưng
Strong

45' / 450.000 vnd - 60' / 660.000 vnd - 90' / 850.000 vnd


Foot massage and reflexology

Liệu trình xoa bóp và day ấn huyệt chân
Soft - Medium

30' / 250.000 vnd - 60' / 450.000 vnd - 90' / 550.000 vnd


Foot massage with hotstones

Liệu trình xoa bóp và day ấn huyệt chân kết hợp đá nóng
Soft – Medium

70' / 580.000 vnd - 90' / 650.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT

Detox for face

Thải độc cho mặt
Makeup removal - Deep facial cleansing - Exfoliating and steaming - Incubating clay minerals for detoxification - Acupressure massage stimulates blood circulation and detoxifies the lymphatic system of the face, neck, shoulder - Finishing with serum and moisturiser.

70’ / 650.000 vnd - 100' / 840.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT

Foot bath and scrape

Tắm chân & Chà gót

340.000 vnd


Foot scrub and mask

Tẩy tế bào chết và mặt nạ chân

390.000 vnd


Combo of foot scrape and scrub

Gói kết hợp tắm chân, chà gót và tẩy tế bào chết

590.000 vnd


Hair wash

Gội đầu và sấy khô

350.000 vnd


Body exfoliation and mask

Dưỡng da toàn thân

60' / 590.000 vnd


Combo body exfoliation, mask and 60 mins oil massage

Gói dưỡng da toàn thân và massage tinh dầu 60 phút

120' / 990.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT

La Sen Aromatic Oil Massage

Liệu trình tinh dầu
Soft and Medium

60' / 430.000 vnd - 90' / 650.000 vnd - 120' / 850.000 vnd


Mugwort Compressors

Rượu gừng và túi ngải cứu
Soft to Medium

70' / 550.000 vnd - 90' / 790.000 vnd - 120' / 1.050.000 vnd


Hot stones massage

Liệu trình đá nóng
Soft and Medium

70' / 550.000 vnd - 90' / 790.000 vnd - 120' / 1.050.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT

Melt the stress away – Total 110~115 minutes

Foot bath with fresh herbs or traditional medicinal spices (5mins)
Hot stone massage 70 minutes
Hair wash 30~40 minutes


Ngâm chân thảo dược / Thuốc bắc ( 5 phút)
Liệu trình đá nóng 70 phút
Gội đầu 30~40 phút

850.000 vnd


LOVEBIRDS – Total 95~105 minutes

Foot bath with fresh herbs or traditional medicinal spices (5mins)
Body Aromatic Oil 60 minutes
Hair wash 30~40 minutes


Ngâm chân thảo dược / Thuốc bắc (5 phút)
Liệu trình tinh dầu 60 phút
Gội đầu 30~40 phút

730.000 vnd - Single 1.450.000 vnd - Couple


Beautiful you – Total 180 minutes

Foot bath with fresh herbs or traditional medicinal spices (5mins)
Body care 70 Minutes
Aromatic oil massage 60 Minutes
Facial 45 Minutes


Ngâm chân thảo dược / Thuốc bắc (5 phút)
Dưỡng da tự nhiên 70 phút
Liệu trình tinh dầu 60 phút
Facial 45 phút

1.490.000 vnd


Bye bye fatique – Total 160 minutes

Foot bath with fresh herbs or traditional medicinal spices (5mins)
Head- Neck-Shoulder-Back oil massage 60 minutes
Foot massage with ginger wine 60 minutes
Hair wash 30~40 minutes


Ngâm chân thảo dược / Thuốc bắc (5phút)
Đầu cổ vai lưng 60 phút
Xoa bóp và day ấn huyệt chân 60 phút
Gội đầu 30~40 phút

1.250.000 vnd


Prices do not yet include 1O% VAT